Ngày 20.10.2014, Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Nước Giải Khát Number One Chu Lai.

Công Ty Cổ Phần Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt đang khẩn trương sản xuất các hạng mục của Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Nước Giải Khát Number One Chu Lai bao gồm: Kho thành phẩm, Kho than – lò hơi than, Tháp cô đặc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *