Chủ tịch – Tổng giám đốc: Lê Quang Vũ

Trình độ: Thạc sỹ, Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép – Nhà thép tiền chế, là chuyên gia thiết kế, tổ chức sản xuất lắp đặt, triển khai và đưa ra các biện pháp thi công tối ưu cho Nhà thép tiền chế, quản lý dự án đặc biệt và quan hệ khách hàng.