CÁN BỘ CHỦ CHỐT

1. BAN LÃNH ĐẠO

Chủ tịch – Tổng giám đốc: Ông Lê Quang Vũ

Trình độ: Thạc sỹ, Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép – Nhà thép tiền chế, là chuyên gia thiết kế, tổ chức sản xuất lắp đặt, triển khai và đưa ra các biện pháp thi công tối ưu cho Nhà thép tiền chế, quản lý dự án đặc biệt và quan hệ khách hàng.

Phó Chủ Tịch HĐQT : Bà Lê Thị Như Hiền

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm: Hơn 16 năm trong vai trò điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật: Ông Phạm Phong

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí – Động lực

Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm trong vai trò chuyên viên kỹ thuật, chủ trì thiết kế; 08 năm kinh nghiệm trong các vai trò QLDA, Trường phòng Kỹ thuật, Giám đốc kỹ thuật tại các Công ty Nhà thép tiền chế.

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh: Ông Lê Văn Chiến

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành QTKD

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong vai trò chỉ huy thi công, quản lý dự án tại các KCN Sóng Thần, Amata, Tân Tạo. Hơn 07 kinh nghiệm trong vai trò điều hành, quản lý doanh nghiệp.

2.Giám đốc, trưởng các phòng ban

Giám đốc nhân sự: Ông Phan Huỳnh Nam

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm: 11 năm kinh nghiệm trong vai trò chỉ trì thiết kế, Quản lý dự án – Đấu thầu tại các công ty Nhà thép tiền chế ở Miền Trung.

Trưởng phòng Tài chính: Bà Nguyễn Thị Lý

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính, hơn 02 năm kinh nghiệm trong vị trí Trưởng phòng Tài chính.

Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Thanh Khôi

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán và kế toán trưởng.

Giám đốc QLDA: Kỹ sư Trương Nguyễn Quang Huy

Trình độ: Kỹ sư XD Đ & CN – Cử nhân Kinh tế

Kinh nghiệm: 09 năm kinh nghiệm trong vai trò QLDA và TVGS

Giám đốc Thiết kế – Kỹ thuật: Kỹ sư Huỳnh Anh Vũ

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí – Động lực

Kinh nghiệm: 09 năm kinh nghiệm trong vai trò chuyên viên kỹ thuật, chủ trì thiết kế; 05 năm kinh nghiệm trong vai trò QLDA, Trưởng phòng Kỹ thuật, Giám đốc kỹ thuật các Công ty Nhà thép tiền chế.

Phó phòng Tài chính: Trần Thành Duy

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành QTKD

Kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm trong vai trò Quản trị Tài chính tại các Công ty ở Đà Nẵng.

Phó GĐ Thiết kế – Kỹ thuật: KTS Trương Khánh Trình

Trình độ: Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 06 năm kinh nghiệm trong vai trò chủ trì thiết kế tại các công ty Nhà thép tiiền chế.

Kỹ sư Lưu Văn Tài

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: 16 năm kinh nghiệm trong vai trò thiết kế và thi công các công trình công nghiệp

Kỹ sư Võ Hữu Tập

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm: Trên 10 năm trong vai trò thiết kế, chủ trì thiết kế Nhà thép tiền chế tại các Công ty Nhà thép tiền chế ở Miền Trung

Kỹ sư Dư Văn Vinh

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, giám sát thi công các dự án xây dựng và công nghiệp các Công ty ở Miền Trung.

Kỹ sư Phan Quang Quốc

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất, thi công nhà thép tiền chế.

Kỹ sư Đào Anh Tú

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công các dự án xây dựng và công nghiệp các Công ty ở Miền Trung

Kỹ sư Nguyễn Viết Minh Quốc

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: 07 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, điều hành sản xuất kết cấu thép, Nhà thép tiền chế

Kỹ sư Huỳnh Minh Thạnh

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong việc chỉ huy thi công, thiết kế xây dựng công nghiệp và dân dụng

Kỹ sư Trần Văn Bảo

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm: 08 năm kinh nghiệm trong vai trò thiết kế xây dựng công nghiệp Nhà thép tiền chế

TP Vật tư – Xe máy: Ông Phan Quang Hưng

Trình độ: Cao đẳng Kinh tế

Kinh nghiệm: 08 năm kinh nghiệm trong các vai trò tương tự tại các công ty lớn ở Sài Gòn, Bình Dương

Kỹ sư Ông Ích Trinh

Kinh nghiệm: 12 năm kinh nghiệm trong vai trò điều hành sản xuất, quản lý dự án và quan hệ khách hàng

Ông Phạm Đắc Thành

Trình độ: Trung cấp kế toán

Thủ kho nguyên liệu đầu vào

Kế toán viên: Phan Thị Như Ánh

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán

Kế toán viên: Nguyễn Thanh Thúy

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán

Kế toán viên: Võ Thị Ngọc Lan

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán

Kế toán viên: Huỳnh Thị Vân

Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Kế toán – TC

Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trong vai trò chuyên viên kế toán

Lễ tân – Nhân sự: Cao Thị Huyền Trang

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự

GIỚI THIỆU SƠ BỘ NHÂN SỰ CHI VIET CVC

Hiện nay, Chi Viet CVC đang có khoảng hơn 170 công nhân sản xuất trực tiếp tại Nhà máy được chia thành các tổ theo chức năng như: Tổ cắt, tổ gá đính, tổ hàn tự động, tổ hàn hoàn thiện, tổ phun bi làm sạch bề mặt, tổ phụ kiện, tổ sơn, tổ bào trì. Mỗi tổ đều có cán bộ quản lý và tổ trưởng trực tiếp điều hành sản xuất; 03 đội lắp dựng chuyên nghiệp với hơn 80 công nhân; 03 đội xây dựng công nghiệp với hơn 120 công nhân.

Cán bộ và nhân viên gián tiếp thuộc các phòng ban trực thuộc Chi Viet CVC gồm hơn 40 người có trình độ từ Cao đẳng, Đại học và Cao học, một số cán bộ Lãnh đạo cao cấp được tu nghiệp ở nước ngoài có trình độ Thạc sỹ, Tiến sĩ chuyên ngành.

PHÒNG HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ

Phòng Nhân sự – Hành chính chịu trách nhiệm quản lý nhân sự toàn bộ cho Công ty và Nhà máy sản xuất, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân. Ngoài ra, bộ phận hành chính trực tiếp chăm lo đời sống cho CBCNV, các thủ tục hành chính liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty. Công tác lễ tân cũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng được Lãnh đạo giao phó cho phòng Nhân sự- Hành chính.

PHÒNG THIẾT KẾ – KỸ THUẬT

Phòng Thiết kế – Kỹ thuật có vị trí quan trọng chủ chốt hàng đầu của Công ty, là lực lượng nòng cốt để triển khai các công tác kỹ thuật từ công đoạn tiếp cận dự án đến lúc bàn giao sản phẩm cho Chủ đầu tư. Được đánh giá là đội ngũ đi đầu trong Công ty và được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo nên hơn 20 Kỹ sư thuộc phòng Thiết kế Kỹ thuật được lựa chọn và tuyển dụng kĩ càng từ những còn người xuất sắc của các trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam và các kỹ sư được tu nghiệp từ nước ngoài về, được đào tạo chuyên môn và thuần thục về sản phẩm Nhà thép tiền chế và Kết cấu thép.

PHÒNG KINH DOANH

Chi Viet CVC xây dựng đội ngũ Phòng Kinh doanh để phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh từ chiến lượt tiếp cận dự án, nắm bắt, phân tích và xử lý thông tin liên quan đến thị trường xây dựng công nghiệp tại Việt Nam. Với sự năng động trong công việc, kinh nghiệm thực tiễn trong việc khai thác và phân tích thông tin từ thị trường, quản lí vĩ mô và tầm nhìn chiến lượt, hơn 15 cán bộ thuộc Phòng Kinh doanh là những con chim đầu đàn dẫn dắt công việc kinh doanh và tham mưu cho Lãnh đạo Công ty.

Là những con người năng động, sáng tạo, uy tín trong công việc, lịch lãm trong công tác tiếp cận với khách hàng cộng với kinh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực Nhà thép tiền chế, Cán bộ Phòng Kinh doanh là niềm tin của Chủ đầu tư để giao phó dự án cho Chi Viet CVC từ khi ký hợp đồng đến lúc bàn giao công trình.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Các chứng chỉ tài chính – kế toán, tín dụng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chi Viet CVC được phòng Tài chính- Kế toán chịu trách nhiệm giải quyết, Sự phối hợp nhịp nhàn phòng Tài chính- Kế toán với các phòng ban liên quan khác giúp Công ty đạt hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh, đồng thời là yếu tố quan trọng để thực hiện dự án hiệu quả và tiến độ, cung cấp cứng từ hóa đơn liên quan đến dự án cho Chủ đầu tư.

PHÒNG VẬT TƯ

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chi Viet CVC tuân thủ nghiêm ngặt chính sách quản lý chất lượng nhắm cung cấp cho khách hàng sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng.

Chi Viet CVC quản lý chất lượng sản phẩm theo quy trình ISO và được tổ chức BVQI của Vương Quốc Anh đánh giá hằng năm. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội thực hiện công tác đánh giá và tiếp thi công nghệ định kỳ 6 tháng 01 lần.

Phòng Quản lí chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất. Trong quá trình chế tạo sản phẩm, đội ngũ cán bộ Phòng Quản lí chất lượng luôn giám sát từ công đoạn cắt cơ, cắt pha bang đến gá đính và hàn tự động, quá trình làm sạch bằng dây chuyền phun bi hiện đại cho đến lúc đưa bán thành phẩm đến công đoạn sơn. Lúc đưa hang hóa sản phẩm lên xe để vận chuyển đến công trình để tổ chức khoa học dưới sự giám sát của cán bộ quản lí chất lượng nhằm đảm bảo đến lúc Lắp dựng hoàn thiện sản phẩm đạt được yêu cầu cao nhất về Kĩ mĩ thuật cho dự án.

PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Phòng điều hành sản xuất được Lãnh đạo Công ty giao phó nhiệm vụ sản xuất Nhà thép tiền chế, Kết cấu thép, các phụ kiện liên quan phù hợp với yêu cầu đặt hang của khách hang theo kế hoạch của bộ phận kế hoạch vạch ra. Công tác sản xuất được tổ chức khoa học nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và đạt được tiến độ giao hang đúng theo cam kết với Chủ đầu tư. Quá trình sản xuất trải qua các công đoạn được thực hiện hầu như toàn bộ bằng máy móc thiết bị tự động và bán tự động nên khách hang hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm của Chi Viet CVC.

PHÒNG THI CÔNG – XE MÁY

PHÒNG ĐẤU THẦU – XDCB