Ngày 18.10.2014, Dư Án Nhà Máy Sản Xuất Nước Giải Khát Number One Chu Lai.

Chi Việt đang khẩn trương sản xuất các hạng mục của Dư Án Nhà Máy Sản Xuất Nước Giải Khát Number One Chu Lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *