Lưu trữ Danh mục: Lĩnh vực khác

SẢN XUẤT SI LÔ, TANK, BỒN CÁC LOẠI

Công ty cổ phần KC thép Chi Việt CVC nhận sản xuất silo, tank bồn ...

Cầu trục, cổng trục, cổng trời

Công ty cổ phần KC thép Chi Việt CVC nhận sản xuất cầu trục, cổng ...