Chi việt – CVC khẩn trương lắp dựng hoàn thiện bàn giao dự án BAN KO Tam Thăng, tại KCN Tam Thăng Quảng Nam.

Chi việt – CVC khẩn trương lắp dựng hoàn thiện bàn giao dự án BAN KO Tam Thăng, tại KCN Tam Thăng Quảng Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *