1. Mục đích

Mục đích của quá trình này là nhằm đảm bảo việc điều hành quản lí công việc lắp đặt tại công trường sẽ tuân thủ theo tiêu chuẩn của Công ty cổ phần kết cấu thép Chi Việt CVC. Sản phẩm sẽ phải được lắp đặt theo những biện pháp kỹ thuật đúng đắn và đảm bảo an toàn.

2. Phạm vi

Quá trình này áp dụng cho giám đốc dự án , các chỉ huy trưởng của công trình, kỹ sư dự án và các kỹ thuật viên thuộc phòng dự án của Công ty cổ phần kết cấu thép Chi Việt CVC đảm trách quản lý lắp dựng các sản phẩm khung nhà thép tiền chế.

3. Tài liệu tham khảo

Sổ tay chất lượng

Quy phạm về “ Nhà thép và Cầu thép” của Mỹ (AISC )

Nghị định 209/2004/ NĐ-CP ngày 24/12/2004 của thủ tướng chính phủ ban hành về “Quản lý chất lượng các công trình xây dựng”.

TCXD 170-1989: Kết cấu théo, gia công lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật.

4. Định nghĩa

Quá trình lắp dựng là công đoạn cuối cùng hoàn thiện sản phẩm trong quy trình sản xuất và cung cấp nhà thép Chi Việt CVC. Việc thực hiện các quá trình được tuân thủ theo các quy định cụ thể về quản lý chất lượng các công trình xây dựng hiện hành , kiểm tra và đánh giá chất lượng quá trình do tổ chức hoặc cá nhân có chức năng như tư vấn giám sát phối hợp các cơ quan kiểm định thực hiện .

5. Vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ dự án

5.1. Giám đốc dự án

 • Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về mọi phương diện điều hành của dự án.
 • Lập biện pháp thi công công trình ,giám sát việc thực hiện đúng kế hoạch tiến độ tổng thể bao gồm : Thiết kế thi công, quản lý sản xuất, cung ứng vật liệu ,ATLĐ, thanh toán, hoàn công và quyết toán công trinh.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc cung cấp cho khách hàng các báo cáo cần thiết nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đạt chất lượng ,đảm bảo những điều kiện an toàn cần thiết và ngày hoàn thành đã xác định trước .
 • Chịu trách nhiệm về theo dõi lịch trình thanh toán của khách hàng, lịch trình này vốn đã được gắn kết với lịch trình giao hàng và lịch trình lắp đặt.
 • Lên kế hoạch và chuẩn bị mọi hợp đồng liên quan như đơn đặt hàng : hợp đồng lắp đặt , hợp đồng giám sát an toàn lao động với đơn vị thứ ba, đơn đặt hàng phụ kiện – trang thiết bị thi công , các hợp đồng dịch vụ khác.v.v..
 • Chỉ định chỉ huy trưởng công trình, giám sát kỹ thuật công trình, giám sát ATLĐ tại công trường
 • Đảm bảo có kế hoạch, các hành động khắc phục và phòng ngừa phù hợp để đáp dứng mọi phàn nàn của khách hàng

5.2. Chỉ huy trưởng công

 • Báo cáo cho giám đốc dự án
 • Thay mặt giám đốc dự án để giải quyết công việc khi được ủy quyền .
 • Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty tại công trường.
 • Lập và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiến độ chi tiết việc triển khai thi công.
 • Trực tiếp lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình theo tiếng độ
 • Điều phối mọi hoạt động lắp đặt, giao hàng tại công trường.
 • Lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra , giám sát và ghi chép tất cả tài liệu ATLĐ theo luật bao gồm : Giấy bảo hiểm TNLĐ, kiểm tra công cụ, thiết bị hồ sơ thi công.
 • Giám sát mọi tao tác tại công trường để duy trì một môi trường làm việc an toàn
 • Tổ chức họp nhắc nhở ATLĐ đầu giờ hàng ngày và kí thông qua các biện pháp ATLĐ áp dụng trong các thao tác lắp đặt thường nhật
 • Kiểm tra việc sử dụng trang bị BHLĐ mỗi ngày trên công trường .
 • Tổ chức và báo cáo việc kiểm tra ATLĐ tại công trường định ký hàng tuần.
 • Làm việc với người có thẩm quyền để yêu cầu được làm việc  ngoài giờ trong công trường khi cần thiết .

5.3. Giám sát kỹ thuật công trường

 • Báo cáo cho chỉ huy trưởng công trình.
 • Thực hiện các công việc trên công trình theo sự phân chia của chỉ huy trưởng công trình
 • Phụ việc chỉ huy công trường trong các hoạt động thường nhật / Chỉ thị thi công.
 • Lập và ghi chép nhật ký công trình, các biên bản nghiệm thu.
 • Giám sát toàn bộ nhân sự thi công và công tác lắp đặt.
 • Giám sát và kiểm tra các công việc tuân theo các quy trình quy định .
 • Chuẩn bị các báo cáo kiểm tra và báo cáo thí nghiệm.
 • Ghi chép và cập nhật danh sách vật tư nhập – xuất tại công trường.

5.4. Đội trưởng thi công

 • Báo cáo cho giám sát công trường.
 • Chủ trì họp nhắc nhở ATLĐ hằng ngày cho công nhân.
 • Tổ chức công việc thi công hằng ngày .
 • Thực thi việc kiểm tra và nghiệm thu công việc nội bộ 100% khối lượng công việc trước khi Giám sát viên tiến hành kiểm tra và nghiệm thu chính thức .

5.5. Thủ kho vật tư

 • Báo cho giám sát công trường
 • Chịu trách nhiệm về việc bảo quản vật tư.
 • Giao nhận tất cả vật tư nhập – xuất tại kho công trương.

6. Thủ tục

6.1. Lập kế hoạch thực hiện dự án

 • Khi có yêu cầu đặc biệt của khách hàng đối với 1 công trình cụ thể. Tổng GĐ sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho GĐ dự án thực thi triển khai thi công công trình đó
 • GĐ dự án sẽ tổ chức buổi Kick-off Meeting với ban giám đốc nhằm đảm bảo chắc chắn rằng mọi thông tin cần thiết về công trình sẽ được truyền đạt đến tất cả các trưởng bộ phận liên quan.
 • Ngay lập tức, GĐ dự án sẽ phải lập hô sơ tổ chức và điều động nhóm thực hiện đã được chỉ định ( chỉ huy trưởng công trình, giám sát công trường, phụ trách ATLĐ ,đội thi công …) để phổ biến cho từng thành viên nắm vững về nhiệm vụ tương ứng và về việc phải làm, nhằm mục đích khởi động ngay công việc với người đại diện có thẩm quyền của khách hàng
 • GĐ dự án sẽ làm đề nghị quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình, giám sát ATLĐ  và BCH công trình để tổng giám đốc phê chuẩn, sau đó chính thức gửi tới người đại diện có thẩm quyền của khách hàng .
 • GĐ dự án lập tiến độ chi tiết về sản xuất, giao hàng ,lắp đặt, nghiệm thu, thanh toán của dự án.
 • GĐ dự án, chỉ huy trưởng công trình và đội trưởng sẽ tiến hành khảo sát công trường và lập biện pháp thi công

6.2. Quy trình thi công

6.2.1. Kế hoạch và công tác chuẩn bị công trường

 • Khảo sát công trường
 • Cần đảm bảo có 1 lối duy chuyển thoáng đãng và vững chắc để cho xe tải có thể giao hàng và xe cẩu thùng có thể hoạt động. Phải xác định rõ năng lực của xe cẩu hàng và xe cẩu là phù hợp.
 • Khảo sát hướng gió chủ đạo, từ đó lập hồ sơ mặt bằng tập kết tấm lợp và hướng lắp đặt.
 • Quyết định kế hoạch bốc hàng và bảo quản vật tư cần chọn lấy 1 vị trí vững chắc và khô ráo làm nơi tập kết vật tư. Vật tư cần được bảo quản tại khu vực chỉ định dành cho từng khối nhà và niêm yết rõ ràng vị trí của từng chủng loại trong khu vực chứa (kho ). Cần đảm bảo là tiến độ cung ứng và bảo quảng vật tư phải thích hợp , cũng như không được lệch lạc so với tiến độ lắp đặt và so với tiến độ của các nhà thầu phụ khác.
 • Tiến hành đăng kí các vị trí đấu nối sử dụng điện/ nước thi công trên công trường. Cần đảm bảo một cách an toàn nhất đưa các nguồn cung cấp này dẫn đến khu vực công tác
 • Kiểm tra việc mua bảo hiểm và tổ chức huấn luyện ATLĐ cho công nhân.
 • Kiểm tra thiết bị thi công, toàn bộ dụng cụ thiết bị và máy móc để đảm bảo chắc chắn đảm bảo các thiết bị đáp ứng yêu cầu làm việc bình thường.

6.2.2. Kiểm tra vị trí móng và bulong neo

 • Trước khi lắp đặt kết cấu thép cần khảo sát vị trí và cao độ của bulong neo. Đội trưởng sẽ thực hiện việc kiểm tra này dưới sự giám sát của giám sát công trình.
 • Các mốc cao độ phải được thiết lập sẵn dựa trên cao độ thiết kế yêu cầu .
 • Mọi thiết bị khảo sát phải được kiểm định chính xác .
 • Cường độ bê tông móng nên đạt 70% cường độ thiết kế .
 • Bulong neo phải được chống dịch chuyển vị trí theo phương ngang, phương dọc và phương đứng suốt quá trình từ lúc đặt cho đến sau khi đổ bê tông.
 • Sai số cho phép như trong bản sau

6.2.3. Giao nhận vật tư tại công trường

 • Người của bộ phận sản xuất sẽ gửi thông báo cho giám sát công trường trước khi giao hàng 24h để đảm bảo có kế hoạch bốc hàng.
 • Sẽ luôn có lênh giao hàng đi kèm với vật tư được giao, trong đó ghi rõ tên công trình ,địa điểm, loại vật tư, số lượn, ngày giao …
 • Ngay khi vật tư tập kết tại bãi tập kết, thu kho vật tư phải so khớp với từng loại vật tư với lệnh giao hàng và xác nhận số hàng đã nhận vào phiêu giao hàng. Thủ kho sẽ báo cáo với giám sát công trường danh sách vật tư đã nhận cùng tình trạng chất lượng của chúng.
 • Có thể bốc hàng bằng thủ công hoặc bằng cẩu. Với kết cấu chiều dài cần dùng đòn gánh (spreader) nhất thiết phải dùng dây nylon hoặc cây vải có móc khóa thích hợp để cẩu , tránh gây hư hại vật tư. Cần đảm bảo choàng dây vào cấu kiện với số điểm treo và vị trí đúng, không để làm hỏng vật tư được cẩu.
 • Mọi vật tư tại công trường phải được giám sát công trường kiểm tra, giám sát những hư hại (nếu có). Nếu được phải khắc phục những hư hại này ngay tức thì tránh làm đình truệ việc thi công .

6.2.4. Bảo quản vật tư trên công trường

 • Chọn một khu vực vững chắc , đầm nén chặt và khô ráo làm kho tạm chứa vật tư .
 • Vật tư được xếp chồng tại các vị trí tương ứng với phần công trình hoặc khu vực sẽ được xây dựng và nên nằm cạnh vị trí mà xe cẩu đứng cẩu lên để lắp đặt. Điều này sẽ giúp việc phân loại và giao hàng được thuận tiện trong suốt quá trình thi công .
 • Cần bảo quản kĩ phần đuôi cấu kiện tránh bị cong vặn do xoắn, có thể nẹp chặt ở vị trí cách đuôi 1000m.
 • Vật tư phải được bảo quản tránh bụi bẩn, dầu mỡ tạp chất khác cũng như bảo vệ không bị dính bẩn nước từ xe cơ giới trên công trượng.
 • Không được đi lại , dẫm đạp lên vật tư, cấu kiện.
 • Toàn bộ boulon, đai ốc, ốc vít, bản mã nhỏ và phụ tùng phải được đóng gói và ghi tên thích hợp.

6.2.5. Trình tự lắp đặt

 • Khung thép và các bộ phận khác của công trình có thể được thi công theo nhiều biện pháp, tùy thuộc vào một số yếu tố chính như sau :
 • Loại kết cấu như ( loại nhà nhịp nhỏ, nhà nhịp lớn, nhà ít tầng, kết cầu dầm I, loại kết cấu bụng rông…)
 • Loại điều kiện có sẵn như cần cẩu, tời kéo, nâng tay …
 • Điều kiện hiện trường.
 • Kinh nghiệm của đội lắp đặt.
 • Điều kiện của từng công việc riêng biệt.
 • Trình tự/ biện pháp thi công phải được nghiên cứu và lập kế hoạch, sao cho có thể tíến hành thi công một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
 • Quy trình biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình phải được thảo luận trước giữa Chỉ huy trưởng công trình và đội trưởng thi công, thể hiện chi tiết các yêu cầu vào Biên bản và được ký xác nhận trước khi triển khai thi công.
 • Có  một số biện pháp thi công chung nhất đã được khẳng định theo thời gian. Dưới đây là hướng dẫn điển hình áp dụng cho một công trình nhịp đơn (single span) và công trình có cột giữa (double span):

Bước 1: Lắp cột gian khóa cứng

Lắp đặt 4 cột biên và 2 cột giữa , trục 2&3 .

Sử dụng cần cẩu 20 tấn, với chiều dài tay cần tối thiểu 12m.

Dùng dây đai choàng quanh bản mã đầu trên của cột .

Khả năng cẩu (Tấn) Trọng lượng vật cẩu (Tấn) Tầm với Rcmax (m) H (m) Chiều dài tay cần (m) Khả năng cẩu với tay câm max (Tấn)
20 0.5 10 8 12.2 4.8

Canh chỉnh độ thẳng đứng, vị trí, cao độ.

 • Đặt dàn giáo thi công ở từng cột
 • Xiết vừa cứng bulong neo, chêm chân cột như yêu cầu
 • Thiết bị dây dọi, máy kinh vĩ và thước cuộn
 • Xiết toàn bộ bulong neo bằng cờ lê với lực liên kết vừa phải

Lắp đặt tất cả xà gồ vách giữa các cột và vặn chặt boulon

 • Thiết bị nâng xà gồ: dây thừng có móc khóa an toàn.
 • Thiết bị vặn: cờ lê ống tuýp ,lực xiết vừa phải.

Lập giằng tạm ở 2 phía mỗi cột.

 • Dùng cáp 12mm, một đầu gắn vào cánh ngoài cột ngay dưới bản mã đầu cột .
 • Đầu cáp còn lại nối vào bát sắt V, nối đầu 2 boulon neo với nhau.

Bước 2: Lắp đặt dầm kèo đầu tiên

 • Tổ hợp nối các dầm RF1-1 & RF1-2 trên mặt nền
 • Dùng dây ñai choàng quanh cấu kiện ở 2 ñiểm cách ñầu mút cấu kiện khoảng ¼ chiều dài, cạnh bát xà gồ. Tuy nhiên, phần hẫng ngoài điểm treo phải được tính toán xác đáng để tránh tình trạng vặn xoắn cấu kiện do tải bản thân. đoạn hẫng không được quá 1/3 chiều dài thanh cấu kiện. Góc nâng cũng cần được tính toán tránh xoắn do lực dọc khi cẩu. để an toàn, khuyến cáo nên dùng nhiều hơn 2 điểm buộc đai cẩu.
 • Thiết bị cẩu: xe cẩu 20 tấn cần dài tối thiểu 12m
 • Khi tổ hợp, nên dùng các thanh gỗ kê dày 50mm để đỡ cấu kiện
 • Thiết bị xiết boulon cường độ cao: cờ lê lực (Torque wrench), lực xiết theo moment xoắn tối thiểu đề nghị (xem bảng Moment Lực xiết)
 • Bắt giằng tạm thời và giằng chống xà gồ vào dầm kèo
 • Dùng giấy nhám và vải lau để lau chùi cấu kiện. Dặm vá sơn bị trầy bằng cọ lăn sơn, với sơn dặm đúng hệ đã dùng.

Lắp 1 bán kèo lên cột

 • Dùng dây đai choàng quanh cấu kiện ở 2 điểm cách đầu mút bán kèo khoảng 4m, cạnh bát xà gồ ngoài cùng
 • Dùng xe cẩu 20 tấn
Khả năng cẩu (Tấn) Trọng lượng vật cẩu (Tấn) Tầm với Rcmax (m) H (m) Chiều dài tay cần (m) Khả năng cẩu với tay câm max (Tấn)
20 10 8 20 15
 • Cẩu bán kèo ñầu tiên đặt vào vị trí gối lên trên đầu 2 cột liên tiếp, giữ ổn định bằng xe cẩu
 •  Công nhân thao tác sẽ đứng trên dàn giáo, xỏ và xiết boulon mặt bích nối cột và dầm kèo tới trạng thái đủ chặt
 •  Dùng dây giằng tạm dầm kèo đặt cách khoảng 6m giữ chặt bán kèo đầu tiên này vào các tổ boulon chân cột bằng các bát sắt V
 •  Nhả nhẹ dây cẩu thử xem bán kèo có ổn định không, trước khi nhả hẳn dây cẩu.

Lập lại bước 1&2 cho bán kèo còn lại ,tạo thành dầm kèo hoàn chỉnh

BƯỚC 3: Lắp đặt dầm kèo thứ nhì

Làm tương tự bước 2 cho 2 bán kèo của khung dầm kèo thứ nhì

 • Chỉ dùng dây giằng tạm về 2 phía ở giữa khoảng mỗi bán kèo, giằng vào boulon chân cột bằng các bát sắt chữ V.
 • Lắp đặt cách nhiệt các xà gồ từ đỉnh xuống đuôi kèo để giữ các bán kèo đúng vị trí.
 • Dùng dây thừng với đầu móc có khóa an toán để kéo thủ công xà gồ lên mái.
 • Thiết bị vặn boulon xà gồ M12: cờ lê, ống tuýp, lực xiết bình thường.

BƯỚC 4: Hoàn thành 100% gian khóa

Lắp đặt toàn bộ thanh giằng kèo , xà gồ, chống xà gồ – đủ 100% số lượng.

Lắp đặt toàn bộ cáp giằng chéo vĩnh cửu của cột và dầm kèo cho gian khóa.

Để các giằng này ở trạng thái lỏng ( chưa kéo căng ).

Cân chỉnh dầm kèo.

 • Các điểm cần đo đạt là các bản mã liên kết. Nhập số cho phép của chuyển vị giữa các điểm là 1/500.
 • Dùng các giằng tạm để cân chỉnh khung.
 • Xiết chặt hoàn toàn các giằng vĩnh cửu.
 • Ký biên bản kiểm tra thông qua gian khóa.

BƯỚC 5:  Lắp đặt toàn bộ khung kèo và xà gồ

 • Lắp đặt toàn bộ cột biên và cột giữa ở các trục 4,5,6,7,8,9.
 • Dùng xe cẩu 20 tấn.
 • Dùng dây đai 40 tấn /9m choàng quanh bản mã đầu tiên của cột.
 • Chỉnh độ thẳng đứng, vị trí và cao độ của cột.
 • Thực hiện tương tự bước 3 và bước 4 cho tất cả các dầm kèo và xà gồ mái . Đối với khung kết cấu có một cột giữa, không được phép lắp đặt hết một bên bán kèo rồi tới bên bán kèo còn lại, làm như vậy sẽ thay đổi sơ đồ tính toán thiết kế của khung, gây mất cân bằng khung, có thể dẫn tới sập đổ công trình khi gặp thời tiết xấu.

BƯỚC 6:  Lắp đặt kèo đầu hồi

Lắp đặt toàn bộ cột biên và cột giữa ở trục 1.

Canh chỉnh độ thẳng đứng, vị trí, cao độ.

Vặn chặt toàn bộ boulon neo.

Lắp đặt dầm kèo đầu hồi tiên vào cột đầu hồi.

 • Dùng dây thừng với đầu móc có khóa an toàn để kéo thủ công xà gồ lên mái .
 • Thiết bị vặn boulong xà gồ M12: cờ lê ông tuýp, lực xiết bình thường.
 • Nhả nhẹ dây cẩu thử xe cấu kiện dầm kèo còn lại có ổn định không  trước khi nhả hẳn dây cẩu.
 • Lập lại bước 4 cho các cấu kiện dầm kèo còn lại, tạo thành dầm kèo đầu hồi.

BƯỚC 7: Hoàn tất Lắp đặt 100% xà gồ và chống xà gồ

Lắp đặt toàn bộ thanh giằng kèo, xà gồ, chống xà gồ cho 2 gian đầu hồi – đủ 100% số lượng.

 • Dùng xe cẩu nâng thanh giằng bụng dầm kèo (strut)lên mái.
 • Dùng dây thừng với đầu móc có khóa an toàn để kéo thủ công xà gồ lên mái.
 • Thiết bị vặn boulong xà gồ M12: cờ lê ống tuýp, lực xiết bình thường .

Lắp đặt toàn bộ giằng chéo vĩnh cửu của cột và dầm kèo cho gian khóa.

Để các giằng này ở trạng thái lỏng  ( chưa kéo căng ).

Cân chỉnh dầm kèo.

Xiết chặt hoàn toàn các giằng vĩnh cửu.

Tháo tất cả các giằng tạm thời của công trình

Kiểm tra và thẩm định toàn bộ các mối liên kết , đảm bảo tất cả boulon đều được lắp. Tất cả boulong ở cường độ cao (boulon kết cấu )phải được xiết chặt đến lực căng yêu cầu.

Kiểm tra toàn bộ khung kết cấu lần cuối: đúng phương vị mặt bằng và độ thẳng đứng.

BƯỚC 8: Kéo tôn lợp lên mái

Đặt từng tấm tôn lợp vào từng ván trượt, giữ nhờ các móc săt 6mm trươt lên cáp.

Mỗi công nhân đứng ở mỗi ống néo trên kèo sẽ dùng dây thừng kéo ống trượt chạy lên mái mang theo tấm tôn lợp.

Sau khi tôn lợp lên đến kèo, dùng thủ công chuyển vào đặt trên xà gồ mái.

Khi kéo đủ tôn lợp cho gian đầu tiên, tổ lắp đặt sẽ bắt đầu công tác lợp tôn.

BƯỚC 9: Lợp tôn

Lắp đặt hệ thống dây cáp bảo vệ an toàn trên mái.

Chuẩn bị hệ thống điện thi công :

 • Dây dẫn điện và các tủ cầu dao chống giật(ELCB)phải được đưa lên mái trong điều kiện đủ an toàn. Hệ thống phải được chống cao khỏi bề mặt của mặt đất.
 • Dây dẫn điện nên máng vào vị trí ống néo, tránh tiếp xúc trực tiếp vào mái tôn và xà gồ mái
 • Nối 2 đường dây cáp  điện có ổ cắm 3 chấu vào tủ cầu dao chống giật, kéo đến vị trí lắp đặt để chuẩn bị sử dụng.

Chuẩn bị hệ thống dàn giáo thi công.

 • Phải lắp ít nhất một bộ dàn giáo leo lên mái ở đầu hồi ,phục vụ lên/xuống mái hằng ngày.

Lắp đặt tấm tôn lợp đầu tiên.

 • Định vị tấm tôn đầu tiên sao cho canh khoảng lú vào máng xối rìa đều nhau.
 • Lắp đặt toàn bộ tôn mái.
 • Kiểm tra thường xuyên để biêt các tấm tôn đã lợp được canh thẳng và theo rìa máng xối.
 • Nếu khoảng hở từ tấm tôn nguyên sau cùng đến tường đầu hồi hoặc mặt dựng hông công trình mà nhỏ hơn bề rộng của ½ tấm tôn ,có thể cho bằng plashing hoặc capping. Trong trường hợp này tất cả các sóng dương phải được che phủ và bắt chặt.

BƯỚC 10: Lắp đặt xà gồ – Tôn vách- Máng xối – Ống xối và phụ kiện

Chuẩn bị hệ thống dàn giáo thi công

 • Hệ thống dàn giáo thi công phải bố trí cách cánh ngoài xà gồ một khoảng 300mm. Mọi vật tư sẽ được chuyền lên theo khoảng trống 300mm này.
 • Có thể cho phép thi công lợp tôn vách bằng thang dây khi đã qua kiểm tra an toàn về các vị trí liên kết cố định.
 • Công nhân sẽ phải móc trực tiếp dây thắt lưng an toàn vào dàn giáo này hoặc hệ thống thang dây.

Lắp đặt toàn bộ xà gồ vách, chống xà gồ giữa các cột khung.

 • Thiết bị nâng xà gồ : dây thừng có móc khóa an toàn.
 • Thiết bị vặn : cờ lê ống tuýp, lực xiết vừa phải.

Lắp đặt toàn bộ xà gồ vác, chống xà gồ giữa các cột khung.

 • Thiết bị nâng xà gồ : dây thừng có móc khóa an toàn.
 • Thiết bị vặn : cờ lê ống tuýp, lực xiết vừa phải.

Lắp đặt toàn bộ tôn vách.

 • Kéo tôn vách bằng dây thừng buộc vào tôn.
 • Tủ cầu dao chống giật (ELCB)đặt gần mặt đất.

Lắp đặt máng xối, lá thông gi, diềm …

 • Thiết bị vặn : súng bắn vít.

6.2.6. Kế hoạch giám sát và kiểm tra

Kiểm tra thử kéo boulon kết cấu và Boulon neo

Chỉ huy trưởng công trình sẽ kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng của toàn bộ boulon sẽ dùng , đảm bảo boulon cung ứng là loại đúng cấp độ.

Trường hợp boulon đước cấp mà không có chứng chỉ xuất xưởng ,lấy mẫu của từng lô để đưa đơn vị ngoài làm thí nghiệm cơ tính nhằm xác định tính chất cơ học một cách rõ ràng.

Kiểm tra gian khóa

Sau khi lắp đặt được 2 khung kèo đầu tiên của gian khóa , giám sát công trình sẽ dừng công việc và sẽ thông báo cho GĐ dự án để kiểm tra và ký thông qua.

Chỉ huy trưởng công trình phải kiểm tra và ký thông qua về tình trạng giằng khóa ,ghi lại để đảm bảo công trình không bị xê dịch, không đúng hoặc bị sập đổ trong suốt quá trình lắp đặt.

Kiểm tra lực xiết boulon

Toàn bộ 100% boulon kết cấu phải được đội trưởng kiểm tra lực xiết.

Giám sát công trường sẽ kiểm tra xác suất 10% và báo cho chỉ huy trưởng công trường. Trước tiên xiết chặc các boulon 4.6/S và 8.8/S.

Kiểm tra lực xiết boulon

 • Ở những chỗ cần thiết, phải đặt thêm tấm đệm hoặc miếng chem (chế tạo từ vật liệu cung cấp ),đảm bảo các mặt lực tiếp xúc hữu hiệu khi mối liên kết được xiết chặt. Toàn bộ miếng chem cần được sơn phủ cùng màu theo vật liệu chính.
 • Công việc xiết boulon cũng như xiết căng sau cùng các boulon cần tiến hành từ phần cứng nhất của mỗi nối tới phần mép rìa của liên kết.
 • Nên tránh xiết căng lại boulon (vốn đã xiết căng trước đó rồi ).
  • Trường hợp ngoại lệ , khi mà phải thực thi việc xiết căng lại chỉ cho phép thực hiện một lần ở những chỗ mà boulon vẫn còn nằm tại đúng lỗ boulon đó (nơi trước đó đã được xiết căng) và đúng với một chiều dài tay cần.
  • Không cho phép xiết căng lại những boulon mạ kẽm.
  • Trong bất kì trường hợp nào cũng không cho phép sử dụng boulon đã xiết căng hết cỡ để dùng lại vào chỗ khác.
  • Việc xiết căng hay xiết lại các boulon (đã xiết chặt )bị nới lỏng ra khi xiết căng những boulon bên cạnh thì không xem là trường hợp xiết căng lại.
 • Công việc xiết căng các boulon sau cung các boulon chỉ được tiến hành sau khi thực hiện canh chỉnh phương vị và cao độ thỏa yêu cầu.
 • Đôi với boulon loại S dùng cờ lê để thử khi xiết căng. Lượng mẫu kiểm tra sẽ là 10%đối với boulon loại S, nhưng không dưới 2 boulon cho mỗi mối nối (lấy ngẫu nhiên ).
 • Thứ tự xiết boulon
 • Các hình trên thể hiện thứ tự cho phép xiết boulon ở mối nối bất kỳ.
 • Công tác xiết phải được thực hiện qua 2 vòng, vòng nhì để đảm bảo các boulon được xiết đều tay Moment cho phép dùng xiết boulon và kiểm tra.
 • Ở những mối nối đã hoàn tất, toàn bộ boulon phải đạt lực căng tối thiểu quy định dưới đây . khi tất cả boulon đã được xiết chặt :

Đường kính boulon     Moment tối thiểu

Đường kính boulon  Moment tối thiểu
 (mm) (Nm) (ft-lt)
 12 87  64
16 213 157
 18 310 229
 20 416 307
 22 558 442
 24 731 539
 27 1049 774
 30 1443 1064
 36 2505 1847
 • Phương pháp kiểm tra lực xiết boulon ,gọi là xiết- ráng. Thực hiện : trước hết toàn bộ boulon ở mối nối phải được xiết vừa chặt ( do một công nhân xiết hết sức với một cờ lê tay cần dài 300mm. Đánh dấu vị trí tương đối của đai ốc so vơi thân boulon, sau đó cho xiết ráng boulon thêm 1/3 vòng nữa.

Kiểm tra phương vị

 • Đội trưởng thi công có trách nhiệm tự kiểm tra phương vi 100% các cấu kiện. Giám sát công trường nhất định phải thẩm tra và có báo cáo chính thức về phương vị của khung kèo chính và 2 khung dầm kèo đầu hồi.
 • Nếu khả thi, nên cân chỉnh ngay khi lắp đặt từng phần của kết cấu khung. Không thực hiện các liên kết vĩnh cửu nối các cấu kiện, cho đến khi nào được một phần thích hợp của hệ khung nhà đã được canh chỉnh phương vị, cao độ, độ thẳng đứng, cũng như đã được canh chỉnh phương vị, cao độ, độ thẳng đứng, cũng như đã được liên kết tạm sao cho các cấu kiện này không xê dịch suốt quá trình thi công và canh chỉnh phần còn lại của hệ khung.

Nghiệm thu.

 • Việc nghiệm thu sơ bộ phải được thực hiện trước giữa giám sát công trường và đội trưởng lắp đặt . Việc nghiệm thu này để đảm bảo các yêu cầu chất lượng, cũng như kế hoạch tu chỉnh, lau chùi vs sơn dặm. Biên bản nghiệm thu này phải có chữ ký thông qua và được lưu vào hồ sơ chung về hợp đồng.
 • Việc nghiệm thu chính thực được thực hiện với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư. Biên bản nghiệm thu này phải có chữ ký thông qua và được lưu vào hồ sơ chung về hợp đồng.

 6.2.7. Trang thiết bị thi công

Thiết bị máy móc di động

 • Máy móc di động gồm xe tải giao hàng, xe cẩu thùng, tời nâng …
 • Chỉ cho phép thiết bị máy móc di động đã qua kiểm tra thợ điều khiển có tay nghề vào công trường thi công.
 • Ở chỗ có nguy cơ máy móc di động có thể tiếp xúc với điện, tất cả dây dẫn điện phải được rào chắn hoặc cắm cờ báo hiệu. Những dây điện có nguy cơ gây tai nạn phải được ngắt điện hay làm cho an toàn trước khi khởi sự bất cứ công tác nào.
 • Không được có máy móc nào hoạt động ngay trên dây dẫn điện.
 • Không bao giờ vận hành máy móc nằm cách nguồn điện áp > 200volt một khoảng dưới 4.5m chỉ được có duy nhất một người chỉ định ra thủ hiệu cho thợ điều khiển máy. Ngoại trừ trường hợp ra hiệu ngừng khẩn cấp.
 • Tránh đi dưới hoặc gần 1 vật đang được cẩu lên.
 • Tất cả vật nặng được cẩu lên phải có dây lèo (tag line) để lái vật.
 • Trước khi cẩu bất cứ thứ gì, phải xác định vị trí đứng rõ của cẩu và vị tri hạ vật cẩu trong khu vực thi công. Phải tiến hành công tác đảm bảo an toàn lao động và phân tích những nguy cơ có thể ( dựa trên quy trinh ATLĐ trong lắp đặt tại công trường ).
 • Trước khi cẩu vật, cần cẩu phải được định vị và các tay cẩu gập phải được đẩy ra . Chiều dài tay cần , góc nghiệng cần , bán kính hoạt động và tải nâng an toàn phải được ước tính dựa theo giản đồ nâng tải của nhà sản xuất .
 • Trong mọi giai đoạn thi công, cần tránh hẳn hoặc giảm thiểu việc gây hư hỏng phần sơn hoàn thiện của vật liệu, bằng cách dùng dây choàng hoặc đai bằng nylon cùng với đệm bảo vệ ở những chỗ tiếp xúc trực tiếp vào cấu kiện thép hoặc bằng cách dùng cụm xỏ xuyên các lỗ nylon để nâng .

Dây cẩu và dây treo buộc.

 • Nhất định phải có sự kiểm tra thật kỹ dây cáp cẩu và dây treo buộc. Những sợi cáp và dây treo hỏng phải được cắt bỏ và tiêu hủy ngay lập tức.
 • Khi tiến hành cẩu , tránh dùng dây cẩu một cách tùy tiện. Cần bảo vệ dây cẩu bằng cách lót những chỗ góc nhọt . Tuyệt đối không được giật đột ngột khi cẩu, vì giật đột ngột sẽ làm tải tăng gấp 3 lần bình thường gây nguy hiểm cho dây cẩu.
 • Khi không sử dụng, cần máng dây cẩu gọn gàng, không bao giờ để dây cẩu quá tải.

Dàn giáo thi công

 • Phải có kế hoạch sử dụng cũng như lắp đặt dàn giáo thi công sao cho không cản trở sụ duy chuyển của xe cẩu và khoảng vươn tay cần cũng như không gây khó khăn cho công tác thi công. Luôn luôn kê dàn giáo trên những nên đất cứng hoặc phải lót ván, kích thước tối thiểu 200x200mm.
 • Những dàn giáo kê riêng rẽ phải được bắt vào kết cấu cố định với khoảng trống tối thiểu là 1,5m. Mỗi tần dàn giáo phía trên cần giữ chặt vào tần dưới bằng dây thép hoặc ống dàn giáo , sao cho đảm bảo an toàn.

Dụng cụ cầm tay

 • Tất cả dụng cụ cầm tay phải có dây buộc giữ chống rơi. Phải sử dụng thiết bị đúng mục đích. Không bao giờ dùng thiết bị cầm tay cho những công việc ngoại mục đích dự tính. Không bao giờ dùng những thiết bị thay thế tạm thời.
 • Nhất đinh không bao giờ dùng những công cụ đã bị hỏng, máy móc thiết bị dây quấn bị sờn  hoặc có sai sót hay không có chụp bảo vệ.
 • Phải tắt máy và cách ly khỏi nguồn điện, đồng thời có cảnh báo đặc biệt khi tiếng hành lau chùi hoặc điều chỉnh máy.
 • Phải đoán chắc rằng máy móc sẽ không vận hành trước khi tháo chụp bảo vệ để sửa chữa hoặc điều chỉnh.
 • Phải báo cáo về tất cả những máy móc bị hư sớn , gãy vỡ …Cho đội trưởng

Cắt bằng Lũa – Hàn

 • Chỉ có những nhân viên có tay nghề , được huấn luyện đầy đủ và có chỉ dẫn mới được phép sử dụng các thiết bị oxygen, khi đốt thiết bị hàn. Giám sát ATLĐ dự án bắt buộc phải tiến hành kiểm tra ban đầu và lưu báo cáo trước khi cho phép sử dụng .
 • Tất cả bình khí nén phải được dán tem và duyệt chấp thuận cho sử dụng. Những chai khí nén cần được khuân vác cẩn thận, tránh gây va chạm, đụng mạnh hoặc làm rơi. Phải luôn luôn bảo quản các chai này ở tư thế đứng .
 • Những chai khí nén được di chuyển bằng xe đẩy , không được lăn . Khi cẩu phải dùng lồng hoặc thùng giữ, không bao giờ dùng nam châm nâng
 • Trên chai khí nén phải có nắp chụp an toàn khi không sử dụng và khi đang vận chuyển
 • Cần có biện pháp bảo vệ chống cháy ngược bằng các dụng cụ đã được chuẩn thuận, tránh không cho lửa lan vào hệ thống chai khí đốt.
 • Mỏ hàng gió đá không được dùng làm búa để gõ xì hàn hoặc vẩy hàn.
 • Trước khi tiến hành đốt, hàn hoặc làm nóng , công nhân có trách nhiệm kiểm tra phía mặt kia hoặc phía dưới của vật để có thể tin chắc là tất cả những mối nguy hiểm do cháy hoặc do sát thương đều đã được lọai trừ. Phải có sẵn bình chữa cháy đúng quy cách .
 • Không bao giờ được đốt nóng một vật nằm bằng phẳng trên sàn bêtông. Cần bảo đảm là có một khoảng không khí giữa vật liệu và bêtông nếu không bêtông sẽ bị nứt khi nhiệt độ quá cao.
 • Không được để mỏ hàn gió đá trong bình hoặc thùng chứa đóng kín. Rò rỉ có thể là khởi đầu của một vụ nổ tai hại.
 • Trước khi rời khỏi nơi làm việc, cần tắt bình gas bằng cách khoá van trên ống dẫn trước và tiếp theo là van trên mỏ hàn. Cần đoan chắc không có gas rò rỉ.
 • Tiến hành kiểm định thường xuyên toàn bộ mỏ hàn, ống dẫn khí, đồng hồ khí áp và các thiết bị đốt khác, các đồng hồ khí áp phải được dán nhãn theo mục tiêu sử dụng.
 • Phải để ống dẫn khí tránh xa chỗ có lửa toé và xỉ nóng.
 • Mọi chỗ nối ống dẫn khí phải dùng loại đầu nối vặn răng.Không cho phép dùng dây buộc để buộc chỗ nối.

6.2.8. Thi công trong điều kiện đặc biệt

 • Mọi công tác thi công trong điều kiện đặc biêt cần phải được lập kế hoạch, có đăng ký, có tổ chức, có giám sát và ghi chép báo cáo. Công tác thi công trong điều kiện đặc biêt được định nghĩa là những công tác trong những điều kiện sau đây:
  • Công việc dễ cháy dùng thiết bị hàn, cắt dùng gas.
  • Thi công trong ngày lễ hoặc ngoài giờ hành chánh.
 • Chỉ huy trưởng công trình hoàn toàn chịu trách nhiệm đăng ký và lên kế hoạch cho toàn bộ các công tác thi công trong điều kiện đặc biêt.
  • Biểu đồ lắp dựng nhà thép
 • Biểu đồ lắp dựng nhà thép